A-kasser i Danmark

Tryk på logoerne for mere information om de enkelte a-kasser. Se aktuelle priser længere nede på siden.
(alfabetisk rækkefølge)

3F A-kasse

Akademikernes ambitiøse A-kasse

ASE A-kasse

Business Danmark a-kasse

CA A-kasse

Det Faglige Hus A-kasse

Frie A-kasse

FTFa A-kasse

Krifa a-kasse

Ledernes A-kasse

Magistrenes A-kasse

Min A-kasse

Virksom A-kasse


Historien om a-kasser i Danmark

Historisk set forbindes ordet "a-kasse" mere eller mindre altid med "arbejderbevægelsen" og siden 1907 har der fandtes statsanerkendte a-kasser i Danmark. Selve grundtanken om en "arbejdsløshedsforsikring" eksisterede dog også tidligere end dette, da man i Danmark indtil omkring 1860 havde økonomiske hjælpeordninger i de såkaldte "lav", som arbejdersamfundet i Danmark indtil ophævelsen af lavene i 1862 var organiseret omkring.

Lavene omfattede en intern solidaritet, som blandt andet bestod af en række sociale støtteordninger, herunder fælles begravelses, fattigdoms- og sygdomskasser. På den måde kunne medlemmerne i lavene modtage en økonomisk håndsrækning på visse områder, skulle man stå uden arbejde på hånden.

Lavenes ophævelse skete som følge af etableringen af Næringsloven i 1857, som hurtigt udfasede lavene. Næringsloven fordrede i højere grad et frit arbejdsmarked og det blev allerede i løbet af 5 års tid til den visse død for lavenes eksistens. Nu var det efterspørgsel, som dikterede arbejdskraft. Og var der ikke nok efterspørgsel, så var der arbejdsløshed uden nogen form for økonomisk sikkerhedsnet.

Det udmøntede sig i et meget usikkert arbejdsmarked og i perioder stod mange danskere uden arbejde og uden økonomisk støtte. I 1870'erne spirede de første tegn på arbejdsløshedskasser og flere kom til de næste årtier, men de fleste måtte dreje nøglen om igen. Det skyldtes i mange tilfælde store kriser, hvor strejker og antallet af arbejdsløse nåede rekordhøjder, så kasserne blev hurtigt tømt for penge.

Stiftelsen af en a-kasse i 1907I 1907 blev Lov om anerkendte arbejdsløshedskasser vedtaget, hvilket betød at statsstøttede a-kasser for første gang så dagens lys. Loven betød at følgende regler trådte i kraft:

 • Omkostningerne til driften af a-kasserne fordeltes mellem a-kassernes medlemmer, staten og den kommune, hvor den pågældende a-kassen havde base. Det statslige tilskud måtte maksimalt udgøre 250.000 kroner årligt.
 • Omkostningerne til understøttelse blev fordelt således at medlemmerne betalte halvdelen, staten en tredjedel og kommunerne en sjettedel.
 • Alle med en faglig tilknytning til a-kassen kunne blive optaget som medlem.
 • Alle mellem 18 og 60 år kunne blive optaget som medlem af en a-kasse. Ventetiden blev sat til et år, fra man meldte sig ind i en a-kasse, til man var berettiget til understøttelse - præcis som man også kender det fra a-kasse reglerne i dagens Danmark.
 • Et medlem skulle kunne dokumentere, at vedkommende havde haft fast arbejde i ti måneder inden for den forudgående to-årige periode. 
 • i tilfælde af arbejdsløshed havde man ret til understøttelse i 70 dage pr. år. Dog samlet 210 dage i en tre-årig periode. Var denne periode allerede opbrugt, skulle man bidrage til a-kassen i et år, før man igen kunne optjene retten til dagpenge.
 • Maksimale dagpengesats var 2 kroner, og den minimale karenstid var 6 dage. Undtaget fra dagpengeunderstøttelse var strejkeramte.
 • En a-kasse skulle have en demokratisk valgt bestyrelse. 

I 1909 var der således hele 44 a-kasser i Danmark, dog kun med 84.000 medlemmer. Det var dog lige ved at gå helt galt allerede året efter lovens vedtagelse. En stor byggekrise i Danmark, skabte en arbejdsløshed på næsten 33%, hvilket gjorde at a-kasserne kom i store problemer, da hele lovens grundlag, var baseret på maksimalt 7% arbejdsløse. Men staten trådte til med en hurtig løsning og derfor kunne de 44 nyetablerede a-kasser fortsætte deres virke.

Allerede i 1914 var antallet af medlemmer i de danske a-kasser steget til næsten 140.000, men samme år ramte 1. verdenskrig også Danmark og skabte hårde tider og større arbejdsløshed i landet. Staten trådte endnu engang til og ydede ekstraordinær støtte til a-kasserne, som blandt andet betød at dagpengesatsen midlertidigt blev hævet fra de 2 kroner til 4 kroner samt at karensperioden (ventetiden), blev bortskaffet.

Arbejdsløshed i 1920erneTiden efter 1. verdenskrig var i Danmark præget af politiske uroligheder omkring a-kassesystemet. Arbejdsløsheden svingede mellem 15-20% op gennem 1920'erne og der var stor uenighed partierne imellem hvad angik årsagerne til den høje arbejdsløshed. Store diskussioner omkring a-kassernes indirekte bidrag til arbejdsløshedsprocenten, var mere eller mindre daglige begivenheder både i de politiske kredse såvel som omkring det danske middagsbord. Danmark oplevede også massive demonstrationer fra de arbejdsløse.

Det hele resulterede i årene op til indførelsen af en ny arbejdsløshedslov i 1937 i, at den statslige betaling til a-kasserne blev sat ned og flere forlig blev indgået for at tilfredsstille alle parter bedst muligt. En stor spiller i hele diskussionen om arbejdsløshedspenge, var de efterhånden store og dominerende fagforeninger, som havde store politiske interesser i a-kasserne og deres medlemmer.

Loven der indførtes i 1937 samlede man op på de foregående årtiers fejltagelser og erfaringer og fik bygget det, som i dag stadig er grundpillerne i det danske a-kassesystem. Der er mange passager i loven, som nærmest er identiske med reglerne i nutiden, hvilket viser, at systemet er både holdbart og velfungerende.

I årtierne op til nutiden har der eksisteret mange a-kasser og i dag er der omkring 25 tilbage, som samlet set har over 2 millioner medlemmer i Danmark.

Hvor mange a-kasser er der i Danmark?

Der findes adskillige a-kasser i Danmark. Fællesnævneren er, at alle a-kasser er godkendt af staten, og du behøver derfor ikke tvivle hverken på legitimitet eller seriøsiteten af disse. Aktuelt kan der her i 2021 tælles 24 aktive a-kasser i Danmark.

De 25 a-kasser i alfabetisk rækkefølge er: 

 • A-kassen Ase
 • A-kassen Frie
 • A-kassen LH
 • AJKS
 • Akademikernes A-kasse
 • Bupl A-kasse
 • Business Danmark A-kasse
 • CA A-kasse
 • Det Faglige Hus A-kasse
 • Din Faglige A-kasse
 • Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • Faglig Fælles A-kasse
 • FOAs A-kasse
 • FTFa A-kasse
 • Lederne A-kasse
 • NNF
 • HK A-kasse
 • Krifa A-kasse
 • Lærernes A-kasse
 • Magistrenes A-kasse
 • Dansk Metal A-kasse
 • Min A-kasse
 • SLA A-kasse
 • Teknikernes A-kasse
 • Virksom


De fleste a-kasser i Danmark er tværfaglige, hvilket betyder, at alle i princippet kan blive medlem uanset karrieremæssig baggrund. En række af a-kasserne er dog branchespecialiserede, hvilket betyder, at de har primær kompetence indenfor et bestemt fagområde, ligesom der også er a-kasser, der er målrettet mod selvstændige erhvervsdrivende. Dette er noget, du skal være opmærksom på, når du vælger a-kasse for første gang eller ønsker at skifte fra din nuværende a-kasse til en ny. Ofte kan et skift godt betale sig i forhold til at øge karrieremulighederne, hvis du f.eks. har skiftet branche eller er blevet selvstændig.

De bedste a-kasser i Danmark

Vi har samlet de fleste a-kasser her på BedsteAkasser.dk. Det er kun få af de danske a-kasser, som ikke har fundet vej til vores hjemmeside. De a-kasser du ser her på siden, er a-kasser, som vi ofte ser vurderet som de bedste a-kasser på tværs af befolkningen i Danmark. Om en a-kasse er den bedste, er ofte et personligt valg ud fra mange faktorer. De typiske emner, som danner grundlag for vurdering af a-kasserne er:

 • Prisen på medlemskabet
 • Om a-kassen arbejder med ens eget fagområde
 • A-kassens score på f.eks. Trustpilot
 • Antallet af medlemsfordele og værdien af disse

Du kan her på BedsteAkasser.dk i vores kategori "Bedste A-kasser" se både vores stjernevurdering af alle a-kasserne samt Trustpilot scoren på a-kasserne lige pt. Der har du også mulighed for at besøge den enkelte a-kasses info-side hos os, hvor du kan læse meget mere om den enkelte a-kasse samt se en liste over de vigtigste informationer om a-kassen i punktform.

Alt sammen sat op på en nem og overskuelig måde, så du let kan tilegne dig tilstrækkelig viden til at vælge den rette a-kasse for dig. Nedenfor kan du se en oversigt over a-kasserne inkl. priser, medlemstal og fagforeningskontingenter.


Vi viser kun a-kasser, hvor vi har tilladelse til samt aktivt samarbejde omkring eksponering af a-kassens priser og brand. Således markedsfører vi ikke a-kassetilbud fra: HK Danmark, DSA, BUPL-A, AJKS, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Lærernes A-kasse, Din Faglige A-kasse, Fødevareforbundet NNF, FOA og Dansk Metal.