Dagpengesatser 2022

Her på siden giver vi dig et komplet overblik over gældende dagpengesatser for 2022
Du kan læse om dagpengereglerne HER.
 
Medlemstype
Pr. måned
Fuldtidsforsikret
  19.351 kr.
Deltidsforsikret
  12.901 kr.
Nyuddannet* (fuldtid) m/forsørgerpligt
  15.868 kr.
Nyuddannet* (fuldtid) u/forsørgerpligt
  13.836 kr.
Nyuddannet* (deltid) m/forsørgerpligt
  10.579 kr.
Nyuddannet* (deltid) u/forsørgerpligt
    9.224 kr.
Unge under 25 år (fuldtid) u/dimittend
    9.676 kr.
Unge under 25 år (deltid) u/dimittend
    6.451 kr.
 

*Har du gennemført en SU-berettiget uddannelse normeret til minimum 18 måneder, så har du ret til dagpenge til dimittendsats
 

Højeste dagpengesats

Ovenstående satser er højeste dagpengesatser. A-kasserne foretager en beregning ud fra din situation, hvor det er perioden op til din ansøgning om dagpenge, der afgør hvilken dagpengesats, du indplaceres på. Du kan få op til 90% af din tidligere løn eller overskud af selvstændig virksomhed i dagpengesats. Dog aldrig mere end den højeste dagpengesats.

Har du været i arbejde før din ledighedsperiode, så beregnes din dagpengesats ud fra de 12 bedste måneders lønindkomst inden for de seneste 24 måneder. kun måneder, hvor du har været medlem af en a-kasse medregnes. Har du ikke 12 måneders lønindkomst inden for denne periode, så benyttes de måneder, hvor der er lønindkomst som beregningsgrundlag.

Eksempel på beregning af dagpengesats

Lønindkomst seneste 24 måneder:
  • 14 måneder med lønindkomst 19.000 kr./måned
  • 10 måneder med lønindkomst 25.000 kr./måned
Dagpengesatsen beregnes af de bedste 12 måneder, dvs. 10 måneder à 25.000 kr. og 2 måneder à 19.000 kr. og dermed er det samlede beregningsgrundlag 288.000 kr. Derfra skal du fratrække 8% AM-bidrag, som du ikke betaler som ledig (288.000 kr. x 0,92 = 264.960 kr.)

Gennemsnittet på de 12 måneder er derfor 22.080 kr. (264.960 / 12). Dette tal skal du så beregne 90% af for at finde din dagpengesats. Dermed er din beregnede dagpengesats 19.872 kr. pr. måned.

Da beløbet overstiger højeste dagpengesats, vil din reelle dagpengesats være lig højeste dagpengesats på 19.351 kr./måned.  Er det beregnede beløb mindre end højeste dagpengesats, er det i stedet dette beløb, der er din reelle dagpengesats og beløbet, der bliver udbetalt før skat.

Forskel fuldtid og deltid

Når du melder dig ind i en a-kasse eller skifter til en anden a-kasse, skal du beslutte dig for om du vil være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Fuldtidsforsikring: Når du arbejder mere end 30 timer om ugen.
Deltidsforsikring: Når du arbejder mindre end 30 timer om ugen

Er du nyuddannet eller lige har endt din værnepligt, så skal du også vælge mellem fuldtidsforsikring og deltidsforsikring. Vær opmærksom på at der er vidt forskellige satser og krav mellem de to forsikringstyper. Du kan læse mere om det i vores sektion om Dagpengeregler 2022.

Dagpengeregler 2022

Dagpengesystemet er omfattende og kan i mange tilfælde være svært at gennemskue. Der findes mange regler og krav, som du skal overholde og et hav af lovtekster og statslige bekendtgørelser med en masse juridiske udtryk og paragraffer.

I vores sektion om "Dagpengeregler 2022" har vi et simpelt men fyldestgørende overblik samlet alle de vigtigste ting, som du bør være opmærksom på i forbindelse med din dagpengesituation.

Vi har opdelt alle relevante emner i 27 afsnit, hvor du via vores interaktive indholdsfortegnelse let kan finde frem til lige præcis dét, du gerne vil vide mere om. Alle afsnit er skrevet i et forståeligt sprog, dvs. renset for knudrede juridiske vendinger og så den 'almindelige' borger, har en chance for rent faktisk at forstå det.

Se oversigten over Dagpengeregler 2022 HER.


Vi viser kun a-kasser, hvor vi har tilladelse til samt aktivt samarbejde omkring eksponering af a-kassens priser og brand. Således markedsfører vi ikke a-kasser fra: HK Danmark, DSA, BUPL-A, AJKS, Socialpædagoerne, Teknisk Landsforbund, Lærernes A-kasse, Din Faglige A-kasse, Fødevareforbundet NNF og Dansk Metal.