Persondatapolitik hos BedsteAkasser.dk

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde hvor det er relevant for din aktivitet på vores hjemmeside. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

BedsteAkasser.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
  • Besøger vores hjemmeside (cookies)
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.bedsteakasser.dk er Abonnement.dk, Herluf Trolles Vej 238, 5220 Odense SØ, cvr nr. 35325387

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vores hjemmeside er hosted hos Dandomain, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du evt. oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret sikkert i Dandomains datacentre.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kontakt@bedsteakasser.dk.